adverteren.gserve.nl

adverteren.gserve.nl

adverteren.gserve.nl fungeert als een overzichtspagina met beschikbare advertentieplaatsen.

Sommige van de door mij beheerde websites hebben advertentieruimte. Gserve exploiteert de advertentieruimte op deze websites. Op adverteren.gserve.nl wordt een overzicht van de beschikbare advertentieplaatsen getoond. Geïnteresseerden kunnen via deze website contact opnemen.

Opdrachtgever
Gserve
Oplevering
2012

Technieken

  • XHTML, CSS
  • ASP.NET
  • C#
  • .NET framework 4
  • Microsoft SQL Server
  • TLS-versleutelde verbinding (SSL)

Terug Bezoek deze website