Curriculum Vitae

Personalia

NaamMaikel Gommans
ContactgegevensZie de contactpagina
Geboren19 juni 1992 te Zwolle
NationaliteitNederlandse
TitelIng.
RijbewijsB

Werkervaring

Augustus 2015 - hedenSoftware engineer
Netivity
Als software engineer werk ik in teamverband aan de ontwikkeling van webshops, klantomgevingen, e-commercewebsites en andere webapplicaties. Gebruikte technieken: ASP.NET MVC 5, ASP.NET WebApi, C#, HTML, CSS, Javascript, jQuery, TypeScript, Bootstrap, Entity Framework, Dapper.NET, Microsoft SQL Server, ElasticSearch, Unity dependency injection.
Maart 2012 - hedenSoftware engineer
Afspraakmanager.nl vof
Mede-eigenaar samen met twee andere vennoten. Afspraakmanager ontwikkelt Software As A Service-diensten voor agendabeheer voor het MKB. Mijn taken omvatten de ontwikkeling van een uitgebreide webapplicatie met behulp van PHP, MySQL, Doctrine Object Relational Mapper, jQuery, Javascript, AJAX, HTML5 en het Symfony webapplicatieframework. Tevens heb ik in nauwe samenwerking met onze database engineer de architectuur en een uitgebreid datamodel uitgewerkt.
Juni 2010 - hedenEigenaar-directeur, softwareontwikkelaar, systeembeheerder
ICT Persoonlijk
Eenmanszaak gericht op de ontwikkeling van websites en webapplicaties op maat en het aanbieden van webhosting en aanverwante diensten. Mijn taken omvatten het ontwikkelen van websites en webapplicaties met behulp van PHP, MySQL, (X)HTML, CSS en het Symfony webapplicatieframework. Ook ben ik verantwoordelijk voor het software- en hardwarematig onderhoud en beheer van servers voor webhosting en de hosting van virtuele servers op basis van Linux en Windows servers. Tevens doe ik de bedrijfsadministratie.
Februari 2015 - Juli 2015Stagiair softwareontwikkeling (afstudeeropdracht)
Netivity
Als afstudeeropdracht heb ik een intern systeem ontwikkeld (ASP.NET) dat gebeurtenissen in webapplicaties verzamelt, inzichtelijk maakt en ontwikkelaars in staat stelt hier analyses op te doen. Voor de opslag van de gebeurtenissen heb ik onderzoek gedaan naar opslagtechnieken en uiteindelijk ElasticSearch toegepast.
September 2014 -
Januari 2015
Stagiair softwareontwikkeling
Isala, afdeling Sportgeneeskunde
Voor de afdeling Sportgeneeskunde heb ik samen met twee andere studenten de Isala Sportmonitor iOS-app ontwikkeld. Met deze app kunnen deelnemers aan trainingstrajecten uitslagen van sportmedische keuringen raadplegen en trainingen bijhouden. Door implementatie van GPS en een hartslagband wordt automatisch relevante informatie voor een training verzameld.
Januari 2014 -
Juni 2014
Stagiair beleidsadvies ICT
Isala, Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten
Samen met twee andere studenten heb ik in het kader van een keuzeminor “Business IT & Management” een onderzoek uitgevoerd naar de bedrijfsprocessen van het laboratorium en de wijze waarop die door ICT worden ondersteund. Hierbij is een knelpuntenanalyse opgesteld en zijn voorstellen tot verbetering gedaan, die door middel van een zelf ontwikkelde webapplicatie aan het management van het laboratorium zijn opgeleverd.

Websites en projecten

Mijn website en projecten treft u aan in mijn portfolio.

Opleidingen

September 2011 -
Augustus 2015
HBO Informatica
Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle
Opleiding tot Bachelor of ICT. Kernvakken: C#, Java, Databases, Ontwerpen, Software Architecture, Software Engineering, Algoritmen en datastructuren, Communicatie, Leidinggeven, PRINCE2.

Propedeuse cum laude behaald.
Beoordeling afstudeeropdracht: 10
September 2009 - Juli 2011Havo
Deltion College, profiel Economie en Maatschappij, Zwolle
Diploma behaald.
September 2005 - Juli 2009VMBO, theoretische leerweg
Van der Capellen Scholengemeenschap, sector Economie, Zwolle
Diploma behaald.

Nevenactiviteiten

September 2014 -
Februari 2015
Voorzitter Opleidingscommissie ICT
Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle
Als voorzitter van de opleidingscommissie van de ICT-opleidingen van Windesheim had ik als voornaamste taak het leiden van de vergaderingen van de commissie en het voeren van overleggen met domeindirectie en het opleidingsmanagement over actuele onderwerpen.
September 2013 -
Februari 2015
Lid Opleidingscommissie ICT
Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle
Als studentlid van de opleidingscommissie voor de ICT-opleidingen van Windesheim heb ik de uitvoering van de Onderwijs- en Examenregeling gecontroleerd en over de samenstelling hiervan geadviseerd. Tevens heb ik als lid van de commissie gevraagd en ongevraagd advies aan het management gegeven over o.a. onderwijskwaliteit en faciliteiten.

Vaardigheden en competenties

ICT-vaardigheden
  • Ontwikkeling van geavanceerde webapplicaties met behulp van PHP, MySQL, Symfony en Doctrine volgens een object-georienteerd model.
  • Ontwikkeling van geavanceerde webapplicaties met behulp van ASP.NET, C#, MVC5, Microsoft SQL Server, Windows Server.
  • In staat om een applicatie te ontwerpen met gebruik van design patterns.
  • Ontwikkeling van Windows Forms desktop applicaties in C# met het Microsoft .NET 4.0 framework.
  • Ontwikkeling van mobiele applicaties voor het iOS-platform met Swift.
  • Ontwikkeling van Java desktop applicaties met behulp van Swing.
  • In staat om Linux en Windows servers te beheren, onder meer voor de hosting van websites en als virtualisatieplatform.
  • Zeer bekwaam in het gebruik van Microsoft Word, Excel en PowerPoint.
Beheersing van programmeertalen en technieken
PHP
Uitstekend
MySQL
Zeer goed
(X)HTML
Zeer goed
C# .NET
Zeer goed
ASP.NET MVC
Zeer goed
Linux serverbeheer
Zeer goed
Windows Server
Goed
Javascript en jQuery
Goed
Microsoft SQL Server
Goed
Swift
Goed
Java
Goed
CSS
Goed
Bash shell scripting
Goed

Competenties: Nauwkeurig, autodidact, betrokken, resultaatgericht

Certificaten

November 20127 habits of Highly Effective People
FranklinCovey Onderwijs Groep
Maart 2012IT Service Management Foundation based on ISO/IEC20000
EXIN

Taalbeheersing

Nederlands
Moedertaal
Engels
Vloeiend
Duits
Goed