lum3.nl

lum3.nl

lum3.nl was een website voor mijn klas toen ik in klas 3b van OPDC het Lumeijn zat.

Op deze website konden leerlingen en docenten online bestanden bewaren op hun eigen workspace, het huiswerk opvragen en de roosters bekijken. Tevens konden leerlingen hun cijfers opvragen als deze door de betreffende docenten waren ingevoerd.

Veel leerlingen hadden moeite met het leren van woordenlijsten voor Duits en Engels. Via deze website konden leerlingen door de docenten ter beschikking gestelde woordenlijsten downloaden en direct in het overhoorprogramma Wrts openen.

Regelmatig kregen leerlingen opdrachten om een document op te stellen. Deze documenten konden via de website bij de betreffende docent worden ingediend. De docent kon in een overzicht alle bestanden voor een bepaalde opdracht opvragen.

Op deze website had elke leerling en docent zijn eigen e-mailadres. Voor docenten was het echter praktisch om alle e-mail te laten doorsturen naar zijn of haar e-mailadres van de school. Docenten konden via de website hun e-mailbox laten omzetten naar een doorstuuradres.

Oplevering
2007

Technieken

  • XHTML, CSS
  • PHP, MySQL
  • Eigen application framework (MG Template)
  • Postfix MySQL, Dovecot MySQL

Terug